รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอรุณศิลป์ ดวงมูล

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา (สะล้อ ซอ ปิน)

ผลงาน

ที่อยู่

104 ม.5 ตำบลน้ำเกี๋ยน* อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ