รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางชะเวง อ่อนละม้าย

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูชะเวง อ่อนละม้าย เรียนรู้ศิลปะการแสดงด้านหุ่นละคร (แบบดั้งเดิม) โดยได้สืบทอดมาจากปู่ย่า ตายาย ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ จึงได้สัมผัสคลุกคลีและเรียนรู้โดยตรงจากครอบครัว โดยเฉพาะจากคุณแม่ละออง ครูชะเวง ได้เล่นหุ่นกระบอกได้สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะการแสดงทั้งดูแลคณะ ดูแลหุ่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดงเอง แต่งเรื่อง ดัดแปลง จนถึงประพันธ์คำร้อง ทำนอง เขียนบทร้อง ประกอบการแสดงมานับเป็นปีที่ ๔๕ ซึ่งยังคงเปิดแสดงศิลปะการแสดงหุ่นกระบอก (แบบดั้งเดิม) ทั้งการรับเชิญจากส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานเอกชนเป็นประจำเกือบทุกเดือนเทศกาลไทย ๆ ผลงานโดดเด่น ครูชะเวงเป็นผู้สืบทอดศิลปะการแสดงด้านหุ่นกระบอก (แบบดั้งเดิม) ถึง ๓ รุ่น ประกอบด้วยหุ่นตำแหน่ง ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งนับเป็นหุ่นกระบอกคณะหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจุดนั้น และหุ่นแม่บุญช่วย ซึ่งอนุรักษ์รูปแบบและวิธีการเล่นมาอย่างดียิ่ง และรุ่นที่สามคุณแม่ละอองก็ได้รับสืบทอดมากกว่าสี่สิบปีในทั้งสองรุ่นนี้

ที่อยู่

722/3 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ 60000

<< ย้อนกลับ