รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ร้อยโทสมบัติ นักพิณพาทย์

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

13/207 ถ.คลองเทียน ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ 76120

<< ย้อนกลับ