รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองคำ แจ่มใส

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

เป็นผู้บุกเบิกเรื่องกองทุนและธุรกิจชุมชนที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ คิดค้นระบบการกู้ยืมตามความต้องการของชาวบ้าน ทำให้กลุ่มออมทรัพย์มีความมั่นคง ก้าวหน้า ขยายธุรกิจชุมชนออกไปหลากหลายประเภท ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีสมาชิกกว่า ๑๐,๐๐๐ คน และมีเงินหมุนเวียนในชุมชนกว่า ๕๐ ล้านบาท

ที่อยู่

15 หมู่ 15 ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31250

<< ย้อนกลับ