รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองคำ แจ่มใส

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทองคำได้อ่านหนังสือการทำกลุ่มออมทรัพย์อย่างละเอียดจับหลักในการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าได้ จึงเชิญเพื่อนสมาชิกมาประชุมร่วมกันใหม่ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เสียใหม่ จากการที่เคยนำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารมาเป็นการถอนเงินจากธนาคารมาบริหารกันเอง แล้วปล่อยกู้กันเอง กำหนดดอกเบี้ยกันเองจะดีกว่า ในระยะเวลาไม่กี่ปีปรากฏว่ากิจการของกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นความคิดของครูทองคำกับเพื่อน ๆ สมาชิกสามารถมีกำไรค่อนข้างมาก ทำให้เงินพอที่จะนำมาจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก ทั้งเรื่องสาธสารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล จนถึงสวัสดิการในการเสียชีวิตแก่ทุกคน มีสมาชิกเพิ่มเติมจากเดิม ๗๗ คน เป็น ๔๖๐ คน และมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า ๒ ล้านบาท ผลงานโดดเด่น ครูทองคำเป็นผู้บุกเบิกเรื่อง กองทุนและธุรกิจชุมชนที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ คิดค้นระบบการกู้ยืมตามความต้องการของชาวบ้าน ทำให้กลุ่มออมทรัพย์มีความมั่นคง ก้าวหน้า ขยายธุรกิจชุมชนออกไปหลากหลายประเภททำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีสมาชิกกว่า ๑๐,๐๐๐ คน และมีเงินหมุนเวียนในชุมชนกว่า ๕๐ ล้านบาท านบาท

ที่อยู่

๑๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ ๓๑๒๕๐

<< ย้อนกลับ