รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายตรีวุธ พาระพัฒน์

ด้านเกษตรกรรม

สวนสมรม

ผลงาน

เป็นผู้นำชุมชนคีรีวง ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาหลวง อันเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าท่างิ้ว ขุนน้ำเขาธง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้นานาพันธุ์ เป็นผู้ใช้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมทำสวนสมรมที่ได้มาจากบรรพบุรุษมาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และนำชุมชนไปสู่การอยู่รอดและสามารถป้องกันภัยธรรมชาติจนมีความเข้มแข็งในที่สุด

ที่อยู่

253 หมู่ 9 บ้านคีรีวง ตำบลฉวาง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80230

<< ย้อนกลับ