รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางกฤษณา วรรณสุทธิ์

ด้านศิลปกรรม

หมอลำกลอน

ผลงาน

ที่อยู่

489 ม.14 บ.หาแยกกกโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ 45000

<< ย้อนกลับ