รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองคำ ไทยกล้า

ด้านศิลปกรรม

หมอแคน

ผลงาน

ที่อยู่

43 ม.2 ตำบล*ดงสิงห์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ 45000

<< ย้อนกลับ