รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายโสโชค สู้โนนตาด

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

65 ม.12 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ 36170

<< ย้อนกลับ