รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอรอุมา จันทรวงษา

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

100/2 ม.10 บ้านโพธิ์แก้ว ตำบลกุดจิก อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ 39170

<< ย้อนกลับ