รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอ้อม สงแทน

ด้านศิลปกรรม

การแสดงมโนราห์

ผลงาน

ครูอ้อม สงแทน หรือมโนราห์อ้อมจิตร เจริญศิลป์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการแสดงมโนราห์ ในแบบฉบับมโนราห์ดั้งเดิมสามารถเขียนและ ร้องกลอนมโนราห์ได้หลายแนวและสามารถประยุกต์ การแสดงมโนราห์ให้เป็นมโนราห์สมัยใหม่ ซึ่งยังคงอนุรักษ์การรำแบบดั้งเดิมผสมผสานอย่างกลมกลืน รวมทั้งสามารถว่ากลอนสดที่เป็นเรื่องราวและสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่

112 ม.2 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93180

<< ย้อนกลับ