รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวฮัสสือเม๊าะ ดอมะ

ด้านศิลปกรรม

การออกแบบลวดลายผ้าบาติก

ผลงาน

ครูอัสสือเม๊าะ ดอมะ จากจังหวัดยะลา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบลวดลายการทำผ้าบาติกด้วยการผสมผสานเทคนิคการออกแบบ ศิลปะ การทำผ้ามัดย้อมและการตัดเย็บเสื้อผ้า ผลงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์และจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานผู้อื่น ได้แก่ ลายผ้าบาติกที่ใช้เขียนโดยใช้เทคนิคการย้อมสี ประกอบการใช้เทียนป้ายเพื่อให้เกิดเส้นเทียนแตก ลักษณะคล้ายสายหินแตก และได้นำความรู้ความสามารถของตนถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนในระบบ ผู้เรียนนอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัยอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำผ้าบาติกอยู่เนื่องๆรวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึกแก่บุคคลสำคัญที่ได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดยะลา ซึ่งผลงานเป็นที่ชื่นชมต่อผู้พบเห็นทั่วไป

ที่อยู่

700 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95000

<< ย้อนกลับ