รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุรเดช หวังเจริญ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

351 ซอยอ่อนนุช 59 ตำบลดอกไม้ อำเภอเขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10250

<< ย้อนกลับ