รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวัตชัย สามสี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแกะสลักไม้

ผลงาน

ที่อยู่

198 ม.8 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34160

<< ย้อนกลับ