รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเลี่ยม บุตรจันทา

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 411 หมู่ที่ 6 ตำบล*ท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ 24160

<< ย้อนกลับ