รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูพิพิธประชานารถ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

ที่อยู่

วัดท่าสว่าง ตำบลตากูก* อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32000

<< ย้อนกลับ