รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางบัวซอน ถนอมบุญ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

การขับซอ

ผลงาน

เป็นศิลปินพื้นบ้านด้านการขับซอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่มีน้ำเสียงกังวานใส ไพเราะ มีไหวพริบปฏิภาณดี เป็นผู้ใส่ใจในพระพุทธศาสนา ได้นำเอาคำสอน ธรรมะต่าง ๆ มาสอดแทรกและแต่งเป็นบทซอเพื่อสอนใจ และเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาจนแพร่หลาย

ที่อยู่

91 หมู่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50190

<< ย้อนกลับ