รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางประมวล เจริญยิ่ง

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 44 ม.8 บ้านละหอกกระสัง ตำบล*สำโรง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31140

<< ย้อนกลับ