รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเรือง ยางเครือ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ 44120

<< ย้อนกลับ