รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุพจน์ แสงจันทร์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูสุพจน์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดแทรกกับหลักสูตร การเรียนการสอน สรุปเป็นปรัชญาการศึกษาแบบไก่เถื่อน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนและชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

9 ถ.กำพลอุทิศ ตำบลชุมแสง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90120

<< ย้อนกลับ