รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชาลี ขวัญเมือง

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูชาลี ขวัญเมือง เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย ได้พัฒนาคุณภาพสมุนไพรและยาสมุนไพรบรรจุเสร็จผสมผสานกับศาสตร์การวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน โดยไม่หวังผลตอบแทน ริเริ่มสร้างสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่มีคุณค่า ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จำนวนมาก ครูชาลีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและตำรายาโบราณหลายชนิดโดยเฉพาะยาที่ปรุงขึ้นและมีชื่อเสียงแพร่หลาย ได้แก่ ยาขับนิ่ว ยาปรับธาตุเจ้าเรือน ยาลม ๓๒ จำพวก ยาบำรุงตับ ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ยารักษาอัมพฤกษ์อัมพาต นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาโดยใช้วิธีวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน ปรับสมดุลของผู้ป่วยทำให้สามารถรักษาโรคได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้คนป่วยบางรายไม่ต้องใช้ยาในการรักษาโรค ครูชาลีมักจะอธิบายให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารักษาเสมอให้ทราบว่าเจ้าตัวมีธาตุอะไร ควรรับประทานอาหารประเภทใด ควรปฏิบัติตัวและระมัดระวังตัวอย่างไรไม่ให้เกิดโรค ในฤดูไหนควรปฏิบัติตัวอย่างไร นับเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดโรคขึ้น

ที่อยู่

44 ม.5 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ 54140

<< ย้อนกลับ