รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชาลี ขวัญเมือง

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ที่อยู่

44 ม.5 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ 54140

<< ย้อนกลับ