รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมานพ ประโลมรัมย์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ที่อยู่

177 ม.12 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52100

<< ย้อนกลับ