รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิญญู ไทยอู่

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ที่อยู่

198 ม.9 บ้านโกนเกน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ 63110

<< ย้อนกลับ