รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำผาย นุปิง

ด้านศิลปกรรม

การขับซอ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูคำผาย นุปิง เป็นศิลปินซอที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ มีความเชี่ยวชาญในการขับซอ สามารถเขียนบทซอที่มีสำนวนภาษาอันไพเราะ สละสลวยเต็มไปด้วยคุณค่าด้านวรรณศิลป์ เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบทางกวี ขับซอหน้าเวทีได้ในฉับพลันทันทีเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มให้ยืนฟ้องเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความงาม และสนุกสนานเร้าใจได้คิดประดิษฐ์การรำ “ฟ้อนแง้น” อันมีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังได้ใช้การขับซอเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาสังคม และเผยแผ่คำสั่งสอนทางพุทธศาสนา เป็นการสอนธรรมะในขณะที่ได้รับความบันเทิงไปพร้อมกัน การที่ครูคำผาย นุปิง นำความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม (การขับซอ) ที่ตนเองศึกษา ค้นคว้า ค้นพบ ทดลองจนประสบความสำเร็จแล้วไปเผยแพร่ สอน ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม ผลงานโดดเด่น ครูคำผาย นุปิง เป็นศิลปินพื้นเมืองด้านการขับซอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน เป็นผู้สืบสานศิลปะการขับซอดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา และได้ริเริ่มการปรับประยุกต์ศิลปะสมัยใหม่เข้ากับการขับซอ เช่นการมีเพลงลูกทุ่งหลังการขับซอ "การฟ้อนแง้น" ซึ่งเป็นการยืนฟ้อนเพิ่มสีสันให้กับการชมการขับซอ ครูคำผายได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินซอผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา มีปฏิภาณกวีไหวพริบยอดเยี่ยม มีชั้นเชิงในการขับซอที่หาตัวจับยาก จนมีคำกล่าวขานติดปากผู้ชมว่า "ถ้าเรื่องการขับซอแล้ว ต้องซอคณะพ่อคำผาย"

ที่อยู่

87 หมู่ 3 บ้านหัวนา ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ