รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำผาย นุปิง

ด้านศิลปกรรม

การขับซอ

ผลงาน

ครูคำผาย นุปิง เป็นศิลปินพื้นเมืองด้านการขับซอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน เป็นผู้สืบสานศิลปะการขับซอดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา และได้ริเริ่มการปรับประยุกต์ศิลปะสมัยใหม่เข้ากับการขับซอ เช่นการมีเพลงลูกทุ่งหลังการขับซอ "การฟ้อนแง้น" ซึ่งเป็นการยืนฟ้อนเพิ่มสีสันให้กับการชมการขับซอ ครูคำผายได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินซอผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา มีปฏิภาณกวีไหวพริบยอดเยี่ยม มีชั้นเชิงในการขับซอที่หาตัวจับยาก จนมีคำกล่าวขานติดปากผู้ชมว่า "ถ้าเรื่องการขับซอแล้ว ต้องซอคณะพ่อคำผาย"

ที่อยู่

87 หมู่ 3 บ้านหัวนา ตำบลห้วยโก๋น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ