รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประกิต สุมนกาญจน์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูประกิต ปูชนียบุคคลทางการแพทย์แผนไทย เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการบริการทางการแพทย์แผนไทย และเภสัชกรรม การปรุงยาสมุนไพร ยานัตถุ์ ยาหม้อ ยาเขียวใหญ่ ยาเขียวเบญจขันธ์ ยาแก้ปวดฟัน ยาแก้กษัย มุ่งมั่นที่จะผสมผสานการแพทย์แผนโบราณกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และปรับวิธีบริการทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในห้าทหารเสือซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้นำ ร่วมก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนไทยหรือโรงเรียนอายุรเวท หรือสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในปัจจุบัน ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และเทคนิคการเรียนการสอน จนกระทั่งเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ที่อยู่

เลขที่ 7 ถ.หน้าพระลานเยื้องประตูวิเศษไชยศรี ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10200

<< ย้อนกลับ