รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประกิต สุมนกาญจน์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 7 ถ.หน้าพระลานเยื้องประตูวิเศษไชยศรี ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10200

<< ย้อนกลับ