รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายโกศล แดนตะโคตร

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 45/2 ม.8 บ้านหนองหิน ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40000

<< ย้อนกลับ