รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายโกศล แดนตะโคตร

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูโกศล แดนตะโคตร เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการนำพืชสมุนไพรมาบำบัดรักษาโรคให้แก่ประชาชน ได้คิดค้นตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ตามหลักการแพทย์แผนไทยอย่างได้ผล จนได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ในสาขาเวชกรรม และผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรม และใบอนุญาตให้ประกอบสถานพยาบาล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์แก่สังคม ครูโกศล แดนตะโคตร สามารถวินิจฉัยโรคคนไข้ก่อนที่จะจัดยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ตามหลักการแพทย์แผนไทย ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาตลอดจนรักษาผู้ช่วยให้หายขาดจากโรคต่างๆ ด้วยสมุนไพรเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่ประจักษ์แก่คนในชุมชน และเครือข่ายจากจังหวัดต่างๆ

ที่อยู่

เลขที่ 45/2 ม.8 บ้านหนองหิน ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40000

<< ย้อนกลับ