รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประดิษฐ์ สินทร

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 78 ม.10 ตำบลขุมเงิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42190

<< ย้อนกลับ