รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางวราภรณ์ คณานุรักษ์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูวราภรณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาและการใช้สมุนไพร และตำรับยาแผนโบราณ เพื่อรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคสตรีเช่น มดลูกหย่อน ตกขาว การมีบุตรยาก ประจำเดือนไม่ปกติ ไข้ทับบระดู และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือด เช่น การเกิดสิว ฝ้า เป็นต้น ประจักษ์พยานที่รองรับถึงองค์ความรู้ของครูวรภรณ์ คือ การมีบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถึง ๑๒ คน นอกจากนี้ครูวราภรณ์ยังเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ความรู้เก่าเข้ากับความรู้สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและเกิดประโยชน์ อาทิ การจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสอนให้สามเณรรู้จักสมุนไพรใกล้ตัว การให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง

ที่อยู่

53 ถ.ธนวิถี ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95000

<< ย้อนกลับ