รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประจวบ นิกร

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

1311/1 ม.1 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ 66150

<< ย้อนกลับ