รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายลำจวน บุญหนู

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

38 ม.9 ตำบลบ้านฝาย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ 53190

<< ย้อนกลับ