รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

262/15 ม.10 ตำบลไผ่ลิง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ 65000

<< ย้อนกลับ