รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำอ้าย เดชดวงตา

ด้านศิลปกรรม

การแกะสลักไม้

ผลงาน

เป็นศิลปินด้านการแกะสลักไม้ เป็นผู้ริเริ่มการสอนแกะสลักไม้ด้วยวิธีการสมัยใหม่ ใช้ชุดสื่อการสอนสำเร็จรูป มีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่าและถูกกฎหมาย เป็นผู้มีแนวคิดนำสมัยประสานประดยชน์ และใช้บ้านของตนเองเป็นสถานท่ายทอดการแกะสลักไม้ ตั้งศูนย์ส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม (บ้านช้าง) ขึ้น

ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม 33 หมู่ 9 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52110

<< ย้อนกลับ