รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทัศน์ กระยอม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 108 ม.6 บ้านโสกน้ำขาว ตำบลลำไทรโยง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40230

<< ย้อนกลับ