รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายผอง เกตพิบูลย์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 83 ม.7 บ้านโนนพริก ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40120

<< ย้อนกลับ