รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 207 ถ.เทศบาล 26 (นันทเขตต์ ซอย 2) ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30130

<< ย้อนกลับ