รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ดของครูสุภพงษ์ มาจากเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เป็นประจำทั้งศึกษาจากตำรา และการศึกษาดูงานที่ฟาร์มเห็ดที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง นอกจากนี้ยังศึกษาหาความรู้จากการอบรมต่าง ๆ ประกอบกับการเป็นคนช่างสังเกต อาศัยวิชาครูพักลักจำ และนำมาบูรณาการลองผิดลองถูก จนประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดหอมในพื้นที่ราบ โดยวิธีกระตุ้นให้ก้อนเห็ดออกดอก ด้วยการใช้น้ำแข็งบดเททับก้อนเชื้อเห็ด หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ปล่อยให้น้ำแข็งละลายจนหมดใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง จากนั้นจึงให้น้ำก้อนเชื้อเห็ดตามปกติวันละ 3 ครั้ง ภายใน 2 วัน จะเกิดตุ่มเห็ดขึ้น หลังจากนั้นอีก 5-7 วัน ก็สามารถเก็บดอกเห็ดได้ นอกจากนี้ยังเป็นทดลองใช้จุลินทรีย์ “บาซิลลัสพลายแก้ว” ในการยับยั้งราเขียวในก้อนเห็ดหอมจนได้ผลดี รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการกระตุ้นเห็ดหอม และเห็ดยานางิให้ได้ผลผลิตสูงอย่างน่าพอใจ ผลงานโดดเด่น ครูสุภพงษ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการเพาะเห็ด และการทำเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเทคนิคการเพาะเห็ดหอมในพื้นที่ราบที่อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก และการใช้จุลินทรีย์บาซิลลัส พลายแก้ว ในการยับยั้งราเขียวในก้อนเชื้อเห็ดหอม ค้นพบเทคนิคการกระตุ้นเห็ดหอม และเห็ดยานางิ ให้ได้ผลผลิตสูงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของสังคมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

ที่อยู่

เลขที่ 207 ถ.เทศบาล 26 (นันทเขตต์ ซอย 2) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30130

<< ย้อนกลับ