รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกร โดยนำสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของประเทศไทยมาทำวิจัย ในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสูตรสมุนไพรผสมอาหารในการเลี้ยงสุกร ซึ่งสมารถใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และทำให้เนื้อสุกรมีคุณภาพ เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่ห่วยในสุขภาพ พร้อมทั้งประดิษฐ์เครื่องอบสมุนไพร เครื่องบด และเครื่องกระเทาะเปลือกลูกยางพารา ที่มีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ

ที่อยู่

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคลองหอยโข่ง* อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90112

<< ย้อนกลับ