รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูยุทธนา ศิริวัธนนุกูล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกร โดยนำสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของประเทศไทยมาทำวิจัย ในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสูตรสมุนไพรผสมอาหารในการเลี้ยงสุกร ซึ่งสมารถใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และทำให้เนื้อสุกรมีคุณภาพ เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่ห่วยในสุขภาพ พร้อมทั้งประดิษฐ์เครื่องอบสมุนไพร เครื่องบด และเครื่องกระเทาะเปลือกลูกยางพารา ที่มีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ ผลงานโดดเด่น ครูยุทธนา เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม (การใช้สมุนไพรเลี้ยงสุกร) นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ขมิ้นชัน เปลือกมังคุด ใบฝรั่ง ฟ้าทะลายโจร หญ้าหวาน ไพล ฯลฯ มาเป็นส่วนผสมในอาหารทำให้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เนื้อสุกรมีระดับคลอเรสเตอรอลและไตรกรีเซอไรด์ลดลง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นการค้นพบที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศไทย

ที่อยู่

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90112

<< ย้อนกลับ