รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูไพศาลธีรคุณ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

ที่อยู่

วัดต้นแก้ว ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51000

<< ย้อนกลับ