รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระเทพวรคุณ (สมาน อุบลพิทักษ์)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

ที่อยู่

วัดป่าแสงอรุณ หมู่ 9 บ้านเลิงเปือย ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40000

<< ย้อนกลับ