รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์)

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้าน-อีแซว

ผลงาน

เป็นผู้ที่ฟื้นฟูศิลปะการแสดงเพลงอีแซว ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีให้กลับมาอยู่ในความนิยมของประชาชนอีกครั้งโดยได้ประยุกต์รูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับยุคสมัย ดำเนินการถ่ายทอด ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแก่ลูกศิษย์จำนวนมาก จนได้รับการยกย่องเป็นแม่เพลงแห่งเมืองสุพรรณ

ที่อยู่

9 หมู่ 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72000

<< ย้อนกลับ