รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประหัส มันตะ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 189 ม.6 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ 48110

<< ย้อนกลับ