รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชำนาญ นิลสุข

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูชำนาญ นิลสุข เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาและวรรณกรรมของท้องถิ่น มีผลงานเขียนบทความเผยแพร่และในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น นิตยสารท้องถิ่นต่อเนื่องมากกว่า ๓๐ ปี ผลงานโดดเด่น ครูชำนาญ นิลสุข ได้สร้างสรรค์ผลงานร้อยกรองเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผลงานร้อยแก้ว สารคดีเกี่ยวกับตำนาน นิทานเมืองเพชร มหาชาติธรรมเทศน์

ที่อยู่

๓๑ ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐

<< ย้อนกลับ