รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถวิล กำเหนิดผล

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

ครูถวิล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประพันธ์กลอนหนังตะลุง ซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะตัว การประพันธ์เรื่องหนังตะลุงจะมีความกระชับเร่งเร้าไปตามช่วงเวลา เนื้อหาของเรื่องหนังตะลุงจะเป็นสื่อชักนำประชาชนให้เข้าใจและซาบซึ้งในบาปบุญคุณโทษ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนในศาสนา ชี้แนะให้ประชาชนได้เข้าใจและยึกมั่นในสามัคคีธรรม และใช้ตัวละครในการแสดงเป็นสื่อชี้แนะให้ประชาชนรัก มีความไว้วางใจกันและกัน อยู่ร่วมกันโดยสันติ

ที่อยู่

236 หมู่ 2 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90100

<< ย้อนกลับ