รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสาทร ดิษฐสุวรรณ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสาทร ดิษฐสุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและวรรณกรรม การเขียนบทความ บทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และเป็นผู้คิดประดิษฐ์ฉันทลักษณ์ใหม่ในการเขียนบทกวีคือ “คูขุดกานทฉันท์ ๒๓” ซึ่งได้รับการยอมรับจากวงวรรณกรรม ผลงานโดดเด่น ๑. เขียนบทกวี บทความ สารคดี เรื่องสั้น ๒. นำเรื่องราวของบุคลากรท้องถิ่นในอดีต มาเขียนเพื่อเชิดชูเกียรติและเพื่ออนุรักษ์รุ่นหลังได้ เรียนรู้และได้รู้จัก เขียน “ลิลิตพระยาทุกขราษฏร์” เรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งแห่งวัดเขาอ้อ จ.พัทลุง ที่เป็นแม่ทัพไทย รบกับพม่า (สมัยสงคราม ๙ ทัพ) ๓ นำภาษิตลุงสอนหลาน ที่แต่งโดยพระภิกษุชู หรือพระตรุวิจารณ์ศิลคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา นำมาปริวรรตใหม่ โดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์ เพราะทั้งเรื่องใช้ภาษาถิ่น (ใต้) และเป็นภาษายุตโบราณ เยาวชนยุคปัจจุบัน อ่านแล้วจะไม่เข้าใจ อนึ่ง ภาษิตลุงสอนหลาน เป็นภาษิตที่แปลกที่สุดในประเทศไทย เพราะทั้งเรื่อง สอนให้ขี้เกียจ และทำความชั่ว เป็นภูมิปัญญาของผู้แต่ง ด้วยเด็กๆ เวลาใช้ให้ทำอะไรก็มักจะไม่ทำ และจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอ เช่น อย่าตากฝนนะ เดี๋ยวจะเป็นหวัด หรือเป็นไข้ พอผู้ใหญ่เผลอ เด็กๆก็จะออกไปเล่นน้ำฝนกันเหมือนลองดี ๔. แต่งเพลงให้สังคม เช่น แต่งเพลงมาร์ช ให้ รร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ อ.หัวไทร, รร.ชะอวด อ.ชะอวด, รร.บ้านสมเด็จเจ้าพะโคะ อ.สทิงพระ, รร.เทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร อ.สิงหนคร, แต่งเพลงนำเที่ยวชายหาดม่วงงาม ให้เทศบาลเมืองม่วงงาม อ.สิงหนคร, แต่งเพลงเทิดพระเกียรติ ร.๙ เนื่องสวรรคต ให้เทศบาลม่วงงาม, แต่งเพลงให้ชมรมผู้สูงอายุในตำบลม่วงงาม นำไปร้องที่ กทม. ๕ เขียนหนังสือ บทกวีให้สังคม

ที่อยู่

๑๑๖/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ ๙๐๓๓๐

<< ย้อนกลับ