รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวาฑิต ไทรวิมาน (จ้อน ไทรวิมาน)

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีไทย

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องดนตรีไทยมาเป็นพิเศษ ใช้ภูมิปัญญาด้านดนตรีสร้างมาตรฐานในการผลิต จะเข้ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย กลองทุกประเภท ฯลฯ และเครื่องดนตรีพื้นบ้านทุกชนิดเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่

2/8 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ 10540

<< ย้อนกลับ