รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดิเรก สิทธิการ

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

27 ถ.วัวลาย ซ.2 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ