รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเลื่อน สามาลา

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 167 ม.13 บ้านแคนใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ 45160

<< ย้อนกลับ