รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุชาติ แวเด็ง

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ครูสุชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีพื้นบ้าน (รองเง็ง) และดนตรีสากล ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถประจุกต์การ บรรเลงเพลงพื้นบ้าน (รองเง็ง) โดยใช้เครื่องดนตรีสากล มีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านให้ยั่งยืนต่อไป

ที่อยู่

240/1 หมู่ 1 ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ 94150

<< ย้อนกลับ