รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสาวิตร พงศ์วัชร์

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ครูสาวิตร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนาฏศิลป์ไทย การแสดงโขน รำพื้นเมือง การสร้างสรรค์งานการแสดงพื้นบ้านท้องถิ่นภาคใต้ การเขียนบท และกำกับการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ประกอบแสง สี เสียง

ที่อยู่

21/111 หมู่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ 83000

<< ย้อนกลับ