รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจวบ พันธ์คีรี

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ครูจวบ พันธ์คีรี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแสดงโนราแบบโบราณ (โนราโรงครู) พิธีโนราโรงครูเป็นการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ คือ การเคารพบรรชน โดยมีโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมที่ทำหน้าที่เปิดประตูปรโลกกับปัจจุบันให้บรรจบกันภายในโรงพิธี เป็นพิธีที่มีความละเอียดมาก เรียกร้องให้เกิดการรวมหมู่พวกและยึดโยงกันในระหว่างกระบวนการสร้างพิธีกรม พิธีกรรมสามารถตรวจสอบความปรองดองและช่วยแก้ปัญหาข้อพิบาทในหมู่เครือญาติได้ สามารถเขียนและว่ากลอนสด มีการทำบืที่มีเนื้อหาสาระความสนุกสนาน

ที่อยู่

97/1 หมู่ 1 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90110

<< ย้อนกลับ