รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำจันทร์ ยาโน

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

248 ม.6 ตำบล*ป่าก่อดำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 51000

<< ย้อนกลับ