รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำจันทร์ ยาโน

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูคำจันทร์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรและหัตถกรรม (การแกะสลักไม้) ซึ่งเป็นผลงานการแกะสลักไม้ที่เพิ่มจินตนาการ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ มีชีวิตชีวา ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่ว โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่ชื่นชอบผลงานของครูคำจันทร์มาก ดังนี้ • การแกะสลักกระบวยน้ำที่จำลองวิถีชีวิตในชนบทในลักษณะที่เคลื่อนไหวได้เช่น เป็นรูปคนเลื่อยไม้ คนตักน้ำ คนตำข้าว และราศีเกิด ๑๒ ราศี ช้างและควาญช้าง เป็นต้น • การแกะสลักพระพุทธรูป • การแกะสลักชุดการละเล่นต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้ • โมบายชุดต่างๆ เช่น ชุดสัตว์บิน กังหันและชุดแมงมุมแขวนใบไม้ เป็นต้น ผลงานโดดเด่น ครูคำจันทร์ ยาโน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการแกะสลักไม้ นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนาและสร้างสรรค์งานแกะสลักไม้ให้มีการเคลื่อนไหวได้ โดยมีการประสานศิลปะกับจินตนาการที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

248 ม.6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 51000

<< ย้อนกลับ