รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญตัน สิทธิไพศาล

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญตัน มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตีมีดดาบโบราณ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ดาบปลายแหลม ดาบปลายตัด และดาบหัวบัว นอกจากนี้มีความเชี่ยวชาญในการตีมีดทุกชนิด โดยใช้เหล็กตีมีดที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและได้พัฒนารูปแบบของมีดประเภทต่างๆ พร้อมกับเทคนิคในการชุบแข็งที่ถูกต้องและเหมาะสมทดแทนการใช้เหล็กเกรดสูง ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตแด่เหล็กมีคุณภาพตามที่ต้องการ ผลงานโดดเด่น ครูบุญตัน สิทธิไพศาล เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องศิลปหัตถกรรมการตีมีดดาบโบราณ นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนารูปแบบและขั้นตอนในการตีดาบที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์รูปแบบมีดดาบโบราณอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของชาติ จนผลงานเป็นที่นิยมและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

139 ม.6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52190

<< ย้อนกลับ